speaker-photo

Rastislav Žembery

Head Of E-Mobility Development
,,Najväčší prínos je jednoznačne z pohľadu odovzdávania Know-How.“