speaker-photo

Ján Novotný

Head of Sales Vans | Mercedes-Benz
,,Akcia veľmi zaujímavá, množstvo zaujímavých tém a ľudí v rámci prezentácií. Je príjemné mať kombináciu prezentácií a workshopov s následným networkingom.”