Osobné údaje

Vzhľadom na nadobudnutie účinkov nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,, zverejňujeme tieto informácie, na základe ktorých sa dozviete, aké údaje spracúvame, na čo ich používame, ako ich chránime a ako viete ovplyvniť ich ďalšie používanie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme a ich použitie

Na to, aby sa používatelia mohli zaregistrovať na podujatie, zhromažďujeme od nich pri registrácií na webe efleetday.sk niektoré informácie. Pri registrácií je pre ďalšiu komunikáciu a organizáciu podujatia nutné vyplniť meno, priezvisko, názov firmy, pracovnú pozíciu, a e-mailovú adresu. Tento rozsah osobných údajov bude použitý na účely organizácie a komunikácie podujatia, spracovania štatistiky, nadviazania kontaktu a na reklamné a propagačné účely organizátora a tretích strán – partnerov podujatia ako sú dealeri, importéri a iní, ktorí sa zúčastňujú na podujatí.

Okrem týchto údajov je na zabezpečenie plnej funkčnosti webu potrebné používanie tzv. cookies – krátke textové súbory ukladané do návštevníkovho počítača prostredníctvom webového prehliadača, ktoré umožňujú uložiť si údaje užívateľa webu (zapamätá si, napríklad, aké články ste v rámci webu navštívili), sledovať správanie užívateľa a na základe neho prispôsobovať obsah alebo prispôsobiť reklamy na stránke podľa týchto informácií. Používanie cookies majú možnosť návštevníci webu povoliť pri prvej návšteve webu pomocou lišty zobrazenej v spodnej časti stránky. Pokiaľ návštevník používanie cookies na našom webe v minulosti povolil a časom zmenil názor, môže cookies na svojom počítači vymazať. Pri prípadnej opätovnej návšteve nášho webu bude znovu vyzvaný na odsúhlasenie používania cookies.

Zabezpečenie osobných údajov

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme web aj jeho používateľov ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. WordPress databáza s osobnými údajmi uložená na serveroch spoločnosti VSHosting je chránená firewallom a prístup k nej je možný len s používateľským menom a heslom. Bližšie informácie o ochrane dát na hostingu nájdete na tomto odkaze. Ako chráni dáta spoločnosť, ktorá spravuje naše domény sa dozviete tu.

Súhlas s používaním informácií registrovaných užívateľov

Svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov vyjadríte zaškrtnutím políčka Súhlasím s Obchodnými podmienkami, ktorý je posledným krokom pri zakupovaní vstupeniek.

Spoločnosť Virtual Studio spol. s r. o., sídlom Pod kanálom 38, 038 61 Lipovec, IČO: 46 943 994 (v tomto súhlase ďalej len ako Prevádzkovateľ“) na základe tohto, udeleného súhlasu bude teda spracúvať nasledovný rozsah Vašich osobných údajov:

  • meno,
  • priezvisko,
  • názov firmy,
  • pracovná pozícia,
  • e-mailová adresa,

pričom tento rozsah osobných údajov bude použitý na účely vyhodnotenia podujatia, organizácie a komunikácie podujatia, spracovania štatistiky, nadviazania kontaktu a na reklamné a propagačné účely organizátora a tretích strán – partnerov podujatia ako sú dealeri, importéri a iní, ktorí sa zúčastňujú na podujatí. Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje na základe tohto súhlasu nebude spracúvať na iný účel, ako sú tie, uvedené v súhlase.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, rovnako jednoduchým spôsobom, ako bol poskytnutý. Stačí zaslať e-mail so žiadosťou na adresu michal@mojandroid.sk. Vašu žiadosť obratom vybavíme, o čom vás budeme informovať odpoveďou na váš e-mail so žiadosťou.